Regulamin opinii

Opinie umieszczone na tej stronie internetowej pochodz膮 od klient贸w, kt贸rzy skorzystali z us艂ug „Langner Weddings Paulina Langner-Bentkowska”. Dok艂adamy wszelkich stara艅, aby wszystkie publikowane opinie pochodzi艂y od klient贸w, kt贸rzy faktycznie skorzystali z us艂ug firmy. Informacje s膮 zbierane, gromadzone i publikowane zgodnie z poni偶szym regulaminem.

Opinie s膮 zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z dyrektyw膮 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniaj膮ca dyrektyw臋 Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania  unowocze艣nienia unijnych przepis贸w dotycz膮cych ochrony konsumenta.

Regulamin opinii

 1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady zamieszczania opinii u偶ytkownik贸w na temat us艂ug „Langner Weddings Paulina Langner-Bentkowska” (zwan膮 dalej Firm膮).
 2. Firma wy艣wietla na stronie internetowej wybrane opinie pochodz膮ce z Google Moja Firma.
 3. Ocena wy艣wietlana na stronie internetowej jest 艣redni膮 wszystkich ocen pochodz膮cych z Google Moja Firma.
 4. Zamieszczanie opinii jest mo偶liwe po skorzystaniu z us艂ug Firmy, w szczeg贸lno艣ci po zawarciu umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest mo偶liwe w ka偶dym czasie.
 5. Klient powinien formu艂owa膰 opinie w spos贸b rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miar臋 mo偶liwo艣ci poprawny j臋zykowo oraz bez u偶ywania wulgaryzm贸w i innych s艂贸w powszechnie uznanych za obra藕liwe.
 6. Firma zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 drobnej korekty ortograficznej i stylistycznej opinii, kt贸re umieszczone s膮 na stronie internetowej. Korekta dotyczy poprawy znak贸w diakrytycznych i interpunkcyjnych, przy czym nie ingeruje w istot臋 przekazu opinii.
 7. Firma mo偶e w ka偶dej chwili weryfikowa膰, czy zamieszczone opinie s膮 zgodne z Regulaminem, a w szczeg贸lno艣ci, czy pochodz膮 od klient贸w, kt贸rzy skorzystali z us艂ug Firmy.
 8. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a) bez uprzedniego skorzystania z us艂ug Firmy;
  b) wype艂niaj膮cych znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) naruszaj膮cych dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  d) wszelkich materia艂贸w chronionych prawem autorskim, kt贸rych rozpowszechnianie jest zabronione;
  e) przez op艂aconych u偶ytkownik贸w, w celu sztucznego podwy偶szenia oceny us艂ug;
  f) zawieraj膮cych przekazy reklamowe.
 9. Klienci, kt贸rzy skorzystali z us艂ug Firmy, otrzymali wiadomo艣膰 e-maila z zaproszeniem do wyra偶enia swojego zdania na temat wsp贸艂pracy z Firm膮. Firma wysy艂a tak膮 wiadomo艣膰 tylko do klient贸w, kt贸rzy skorzystali z us艂ug.
 10. Firma nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 opinii przekazywanych przez u偶ytkownik贸w oraz nie wp艂ywa i nie sugeruje ich tre艣ci.
 11. Ustanowiono procedury, kt贸re zapewniaj膮, aby publikowane opinie pochodzi艂y od konsument贸w, kt贸rzy skorzystali z us艂ug Firmy. 
 12. Opinie podpisane s膮 nickiem u偶ytkownika lub imieniem i nazwiskiem, kt贸rym pos艂uguje si臋 u偶ytkownik. Firma zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 umieszczenie tych danych przy opinii wy艣wietlanej na stronie internetowej.
 13. W przypadku w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych zamieszczonych opinii u偶ytkownik strony mo偶e zg艂osi膰 Firmie opini臋 do weryfikacji. Po otrzymaniu zg艂oszenia Firma podejmie dzia艂ania, odpowiednie do posiadanych mo偶liwo艣ci, w celu weryfikacji autentyczno艣ci zamieszczonej opinii.
 14. Opinie s膮 zbierane, weryfikowane i publikowane na stronie internetowej zgodnie z powy偶szym regulaminem.  
 15. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem jego publikacji na niniejszej stronie internetowej.

Pozosta艅my w kontakcie

Je艣li perfekcyjna organizacja, ponadczasowo艣膰,聽 wysublimowane wyczucie stylu, ale przede wszystkim indywidualne podej艣cie, wys艂uchanie i zrozumienie Waszych potrzeb s膮 dla Was wa偶ne to porozmawiajmy o tym jak mo偶emy to wszystko po艂膮czy膰 i stworzy膰 艣lub Waszych marze艅.

Godziny pracy

Poniedzia艂ek-Pi膮tek: 10:00-18:00
Sobota: Nieczynne

Moje social media

Skorzystajcie z
formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy i stw贸rzmy wizj臋 Waszego dnia!

Langner Weddings
Tel. +48 690 888 785
ul. Ku Rzece 5/198
03-194 Warszawa